Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Indicatori Statistici

Indicatori Statistici

Evoluţia principalilor indicatori ce caracterizează piaţa serviciilor de comunicaţii electronice
Rapoarte Statistice

Rapoarte Statistice

Rapoarte statistice periodice privind piaţa serviciilor de comunicaţii electronice
Studii Piață

Studii de Piaţă

Rezultate şi rapoarte ale studiilor de piaţă privind serviciile de comunicatii electronice
Acoperire Rețele

Acoperire Rețele și Servicii

Hărţi ale acoperirii cu servicii  fixe  sau reţele  mobile  de comunicaţii electronice

16.11.2017 : A fost publicat raportul Servicii de roaming international furnizate in perioada aprilie - septembrie 2016

Raportul \\"Servicii de roaming international furnizate in perioada aprilie - septembrie 2016\\" contine informatii privind serviciile furnizate de catre operatorii de retele mobile din Romania.